Dvojka Mečev

Vidimo lahko sedečo žensko z zavezanimi očmi, v rokah pa balansira dva meča. Vidimo, da je s hrbtom obrnjena proti morju. Lahko si razlagamo, da je na razpotju. Ali naj sledi poti sveta ali poti duha? Ali je možno, da sledi obema? Notranje razčlenjevanje in načrtovanje so predpogoj za zunanje ukrepe. Da bi ravnala modro, mora obrniti hrbet pretiranemu čustvovanju in drugim motnjam zato da bi lahko našla ravnovesje. Karto lahko dojemamo kot opomin o (hermetičnem) principu brezčasne modrosti, ki pravi: »Ravnovesje je osnova za Veliko Delo.«

Katere odločitve morate sprejeti? Zakaj se izogibate temu, da bi sprejeli odločitev? Kakšnega premirja s želite? K čemu se zavezujete? Kako vam neodločnost pomaga ali škoduje? Ali vam ekstremna čustvena nihanja onemogočajo, da bi sprejemali smiselne odločitve? Ali ste na kakšnem razpotju? Ali je potrebno, da se distancirate od določene situacije ali posameznika? Zakaj oklevate? Kakšno ravnovesje hočete vzpostaviti ali vzdrževati? Kako vpliva na vas odlašanje? Bi bilo za vas koristno, da ostanete neodvisni kadar imajo drugi nasprotujoče si zahteve?

Ustvarjeno s HTML5 in CSS3 • Dizajn strani This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  © 2016